ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Вашите данни

Личните данни, които ни предоставяте за всички интернет страници на дружеството Б2НЕТ ЕООД, в това число и настоящия уеб сайт www.belightstudio.com са защитени съгласно закона за защита на личните данни.

Достъп до Вашите данни

Данните Ви получени в процеса на посещение на уебстраницата се споделят само в рамките на БИЛАЙТ СТУДИО ЕООД и притежаваните от него интернет страници. За правилното функциониране на нашите интернет страници и за подобряване качеството на предлаганите от нас услуги, нашите сраници са свързани със доставчици на маркетингови и статистически платформи, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на интернет страниците без това да Ви идентифицира като физическо лице, това са: Google Analytics, Google Search Console, Google Tag Manager, AdSense, Twitter, Instagram, Pinterest и Facebook. В случай, че не сте съгласни тези данни да се предоставят на горепосочените доставчици, няма как да използвате нашия сайт пълноценно.

Събиране и съхранение на Вашите данни

Можете лесно да премахнете, така наречените „бисквитки“ оставени от посещението на нашите страници от Вашия компютър или мобилно устройство с помощта на Вашия браузър. Също така можете да изберете да деактивирате „бисквитките“ или да получавате известие всеки път, когато нова „бисквитка“ се изпраща към Вашия компютър или мобилно устройство. Моля, обърнете внимание, че ако решите да деактивирате „бисквитките“, няма да можете да се възползвате от всички функции. Повече информация за това как „бисквитките“ се използват в интернет пространството може да намерите в: www.aboutcookies.org.

Актуализации

Запазваме си правото да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. При обновяване на всички съществени промени в Политиката за поверителност, ще Ви уведомяваме за целта и промята в използването на личните Ви данни.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Всички материали предоставени в този сайт „belightstudio.com: текстове, изображения, видеа и т.н. са със запазени авторски права. Цялото съдържание на сайта е собственост на БИЛАЙТ СТУДИО ЕООД и не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано и публикувано без разрешението на БИЛАЙТ СТУДИО ЕООД. Всяко цялостно или частично разпространение или използване на материали от сайта, следва да бъде описано и регламентирано от съответно писмено споразумение с БИЛАЙТ СТУДИО ЕООД.


Данни за фирмата

Име на фирма: Б2НЕТ ЕООД
ЕИК: 201396985
Адрес: гр. София, ул. "Евлия Челеби" 3
тел: 00359 898 519 005
Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn